skip to main content

Novosti Vidi sve

EUREKA 2016

Kompanija Tehnix još jednom je potvrdila svoju dugogodišnju kvalitetu i iskustvo svojih proizvoda. Na međunarodnom sajmu tehnoloških inovacija u Briselu u studenom ove godine osvojila je zlatnu medalju za kompost sito.

Pročitaj članak >

20. susret Kluba izvoznika

Kompanija Tehnix bila je domaćin 20. susreta Liderovog Kluba izvoznika koji se održao u hotelu “Kralj” u kompleksu kompanije Tehnix, dana 14. studenoga 2016. godine.

Pročitaj članak >

Nova linija za predobradu otpada - EKO MOSLAVINA

TEHNOLOŠKA PODRŠKA KOMPANIJE TEHNIX „NOVOM PLANU GOSPODARENJA OTPADA REPUBLIKE HRVATSKE 2016-2022 GODINE“ kao direktnom putu prema kružnom gospodarstvu.

Pročitaj članak >

PRETOVARNA STANICA kapaciteta 45 t/h

U listopadu 2016. kompanija Tehnix izvršila je isporuku, montažu i primopredaju PRETOVARNE STANICE kapaciteta 45 t/h za poduzeće JP HIGIJENA Skopje.


Pročitaj članak >

Prva tehnološka konferencija

Kompanija Tehnix održala je prvu tehnološku konferenciju za održivo gospodarenje komunalnim otpadom i ostalim otpadom.


ZAKLJUČCI KONFERENCIJE Pročitaj članak >

Isporuka specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL TEHNIX 7,5 m3

Kompanija Tehnix danas je izvršila isporuku i primopredaju uz obuku specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL TEHNIX 7,5 m3 za poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Pročitaj članak >

Nagrada za postignuća u ekologiji

Nagrada za postignuća u ekologiji dodijeljena direktoru g. Đuri Horvat 2014. godine, od Međunarodne akademije znanosti za problem ekologije te sigurnosti životne egzistencije Rusije.

Pročitaj članak >

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA OPĆINU BAŠKA VODA

Isporučeno miblino reciklažno dvorište je prilagođeno građanima sa posebno odvojenim prostorom za OPASNI OTPAD, moguća je manipulacija dizalicom ili navlakačem.

Pročitaj članak >

Reciklažno dvorište Antunovac

Kompanija Tehnix uspješno je isporučila komunalnu opremu za Reciklažno dvorište Antunovac.

Pročitaj članak >

Naša misija

Kompanija Tehnix vodeća je eko industrija, proizvodimo strojeve i opremu za zaštitu okoliša. Sada smo zajedno u Europskoj Uniji. Naš zajednički cilj je primjena novih tehnologija sa kojima ćete Vi ostvarivati veće rezultate u gospodarenju otpadom, koji mora postati izvor novih sirovina, veliki energetski potencijal RDF te kompostiranjem organskog otpada u eko gnojivo.

Razvojem novih tehnologija možemo brže ostvarivati zadatke EU, ciljeve održivog razvoja, zaustavljati klimatske promjene planeta. Našim inovativnim tehnologijama zaustavit ćemo zagađenje zraka, vode i zemlje te zajednički ostvariti održivu budućnost!

Katalozi Vidi sve

Predstojeći sajmovi

 
 

Kontakt

Braće Radića 35

40320 Donji Kraljevec

tehnix@tehnix.com

tel: +385 40 650 100

fax: +385 40 650 108

 

hotel-kralj

Pošaljite upit

 
Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.hr