skip to main content

Kompanija Tehnix uspješno je opremila Reciklažno dvorište grada Pule

Temeljem suradnje Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zaštite okoliša i energetike te prema Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine krenula su prva opremanja Reciklažnih dvorišta i u 2017. godini. Kompaniji Tehnix uspješno je opremila Reciklažno dvorište grada Pule za krajnjeg korisnika Pula Herculanea d.o.o. Želimo naglasiti da je Reciklažno dvorište nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažno dvorište služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.). Svakako, organizacija Reciklažnih dvorišta prvi je korak prema organizaciji Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i Reciklažnih centara te prvi korak prema ispunjavanju ciljeva kružne ekonomije.
<< Povratak

Kontakt

Braće Radića 35

40320 Donji Kraljevec

tehnix@tehnix.com

tel: +385 40 650 100

fax: +385 40 650 108

 

hotel-kralj

Pošaljite upit

 
Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.hr