EKOMUNAL 7,5 m3 u Orebiću

Dana 07.06.2019. godine uspješno je isporučeno specijalno komunalno vozilo zapremnine 7,5 m3 u općinu Orebić na poluotoku Pelješcu.