4. Sjednica Gospodarskog vijeća HATZ-a u Tehnixu

Kompanija Tehnix je bila domaćin članova Gospodarskog vijeća Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, gdje je 11. listopada 2019. godine održana 4. sjednica Gospodarskog vijeća, na kojoj su prezentirane smjernice razvoja opreme za preradu biorazgradivog komunalnog otpada, nova MO-BO-TO tehnologija za održivo gospodarenje komunalnim otpadom i nove EU smjernice koje govore da se moraju primjenjivati najbolje raspoložive tehnike potvrđene u praksi. Konstatirano je da problematiku gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj treba uskladiti sa direktivama EU i novim smjernicama EU politike u gospodarenju otpadom.