ARCA 2021

Nastavlja se trend pozitivnih događanja pa je tako i ove jeseni kompaniji Tehnix na 19. Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2021 dodijeljena zlatna medalja za TEHNOLOGIJU BIOREAKTORSKOG KOMPOSTIRANJA. Važno je napomenuti da je cijeli projekt razvoja tehnologije bioreaktorskog kompostiranja bio sufinanciran od strane EU fondova te da je isti uspješno proveden i završen. Inovativnom tehnologijom bioreaktorskog kompostiranja Tehnix dobivamo kompost I. kvalitete u vremenu od 6-8 tjedana te se u cijelom svom konceptu uklapa u novi Zakon o gospodarenju otpadom RH i smjernice EU direktive, jer briga za tlo je briga za život.