Centri za upravljanje komunalnim otpadom

Kompanija TEHNIX nastavlja sa aktivnostima na razvoju, proizvodnji, izgradnji i održavanju centara za upravljanje komunalnim otpadom.