Dječji vrtić Starigrad Koprivnica

Gradu Koprivnici su u sklopu mjere 7.4.1. programa Ruralnog razvoja odobrena sredstva za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u prigradskom naselju Starigrad. Projektom se planirao izgraditi vrtić bruto površine 453,60 m², u potpunosti prilagođen za smještaj 3 vrtićke odgojne skupine. Cilj projekta je podizanje obrazovnih kapaciteta i standarda ruralnog područja, a time i razvijanje društvenog života u koprivničkom naselju Starigrad putem izgradnje i potpunog opremanja vrtića.

Kompanija Tehnix u suradnji s građevinskim poduzećem Bistra d.o.o. završila je planiranu modularnu zgradu dječjeg vrtića tlocrtnih dimenzija 26,75×23,50 m zatvorenog i otvorenog dijela. Izgrađena modularna zgrada je samostojeća građevina koja je priključena na komunalnu infrastrukturu, opremljena instalacijama vodovoda, odvodnje, elektroinstalacija jake i slabe struje, telekomunikacijskom instalacijom, instalacijom grijanja i hlađenja i sustavom vatrodojave.

Dana 26.11.2020. godine uspješno je izvršena primopredaja objekta koji ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenje energijom i očuvanjem topline. Objekt je izgrađen do svoje finalne i funkcionalne gotovosti te je spreman za prihvat i smještaj djece. Izgradnja dječjeg vrtića Starigrad sufinancirana je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu programa Ruralnog razvoja te mjere 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.