Donacija kompanije Tehnix

Kompanija Tehnix održala je 29. travnja 2020. godine konferenciju za medije vezano uz donaciju za isporučenih 6 komada specijalnih kontejnera corona kabina za potrebe Međimurske županije, Županijske bolnice Čakovec, Doma zdravlja Čakovec, gradova, općina i građana Međimurja, koju je predsjednik kompanije Tehnix, g. Đuro Horvat osobno predao županu gospodinu Posavcu.

Vrijednost donacije namijenjene za zaštitu i testiranje od corona virusa je 314.218,75 kuna.

Konferencija je sazvana s ciljem prezentacije 5 novih projekata koji su u funkciji zaštite i sprečavanja širenja zarazne pandemije corona. U tim inovativnim projektima obuhvaćena su područja: zaštite od corone, uništavanja infektivnog otpada, sanacije potresa u gradu Zagrebu i prezentacije projekata koji su u funkciji da se i građanima grada Zagreba omogući da što lakše saniraju posljedice potresa.