Dravakom d.o.o. i Tehnix d.o.o.

U kompaniji Tehnix danas je sklopljen ugovor o isporuci specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada s komunalnim poduzećem Drava kom d.o.o. Predmet je dobiven na javnom nadmetanju putem sistema ekonomski najpovoljnije ponude. Unatoč pandemiji COVID-19 kompanija Tehnix uspješno zadržava kontinuitet svog poslovanja, a posebno se to odnosi na isporuku komunalnih vozila EKOMUNAL. S obzirom na postojeću situaciju s korona virusom u Hrvatskoj i u svijetu važno je uspostaviti pravilan i ekonomičan sustav gospodarenja otpadom i na taj način doprinijeti sprečavanju širenja zaraznih bolesti, a samim time i smanjenju prirodnih ekoloških katastrofa koje svakim danom poprimaju sve veći razmjer.