Đurđevac dobio dva nova vozila

Danas je kompanija Tehnix obogatila vozni park komunalnog poduzeća Komunalne usluge Đurđevac za dva nova specijalna komunalna vozila EKOMUNAL TEHNIX. Isporučeno je dvokomorno vozilo za prikupljanje i prijevoz otpada zapremine 16 m3 i komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada kapaciteta 7,5 m3. Oba vozila ugovorena su na temelju provedenog natječaja u odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Svečanu primopredaju izvršio je zamjenik predsjednika kompanije Tehnix g. Željko Horvat, a ključevi su predani direktorici komunalnog poduzeća Komunalne usluge Đurđevac gđi Bari Čubelić.