Eko-park d.o.o. Lendava

Kompanija Tehnix danas je na sajmu u Celju održala svečano potpisivanje ugovora s komunalnim poduzećem Eko-park d.o.o. Lendava o nabavi komunalnog vozila EKOMUNAL TEHNIX kapaciteta 14 m3. Predmet je dobiven na međunarodnom postupku javne nabave te je odabran kao najpovoljnija ponuda kompanije Tehnix koja je zadovoljila sve tehničke, kadrovske i financijske uvjete postavljene natječajem. Svečanom potpisivanju nazočio je predsjednik kompanije Tehnix g. Đuro Horvat s menadžerima te direktor Eko-park Lendava g. Jozef Gerenčer sa suradnicima.