Grad Čazma – modularni kontejnerski objekt

Kompanija TEHNIX uspješno je isporučila i montirala modularni kontejnerski objekt za potrebe Grada Čazme. Modularni objekt smješten je u sklopu sportskog parka u Gradu Čazmi, a služiti će za garderobno-sanitarne potrebe.