Grad Grubišno Polje

Danas je u kompaniji Tehnix potpisan ugovor s gradom Grubišno Polje o isporuci specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL kapaciteta 5 m3. Projekt je dobiven putem javnog nadmetanja, a svečanost potpisivanja ugovora održala se u konferencijskoj dvorani kompanije Tehnix od strane gradonačelnika Grada Grubišno Polje, g. Zlatka Mađeruha, i predsjednika kompanije Tehnix, g. Đure Horvata, sa suradnicima.