iENA 2022

Kompanija Tehnix u suradnji s Hrvatskom zajednicom inovatora izlagala je svoje inovacije na 73. međunarodnom sajmu inovacija iENA 2022. koji se održao od 27. – 30. listopada 2022. u Njemačkoj u gradu Nürnbergu, gdje se predstavilo više od 500 inovacija iz 26 zemalja svijeta. Kompaniji Tehnix dodijeljena je brončana medalja za MO-BO-TO integriranu mrežu postrojenja te Certifikat Republike Turske, Ureda za patente i robne marke direktoru g. Đuri Horvat za inovaciju MO-BO-TO tehnologije za reciklažu otpada kao integrirane mreže postrojenja za reciklažu sakupljenog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora. Važno je istaknuti da se međunarodni sajam inovacija IENA održava  više od 70 godina što ga svrstava među najstarije, a time i među najuglednije u svijetu.