INOVACIJA GODINE 2019.

Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske na svojoj 6. elektronskoj sjednici održanoj od 02. prosinca do 10. prosinca 2020.  temeljem prijedloga Ocjenjivačkog suda za odabir Inovacije godine 2019 usvojio je Odluku o dodijeli Nagrade Udruge inovatora Hrvatske za Inovacija godine 2019 tvrtki  TEHNIX d.o.o. iz Donjeg Kraljevca za inovaciju EKOMUNAL TEHNIX – specijalna komunalna vozila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada. Temeljem javnog poziva koji je Udruga inovatora Hrvatske objavila 17. srpnja 2020, a za odabir  Inovacija godine 2019, Ocjenjivački sud je temeljem pristiglih prijedloga ustvrdilo da je u propisanom roku pristiglo 16 inovacija. Prema kriterijima zadanih Pravilnikom o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ od 4. srpnja 2017. godine ocijenjeno je ukupno 16 prijava – inovacija. Tri inovacije s najvećim zbirnim brojem bodova dodatno su raspravljene tijekom sjednice, te je nakon rasprave donesen prijedlog da se Inovacijom godine 2019 proglasi inovacija EKOMUNAL TEHNIX – specijalna komunalna vozila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada. Ocjenjivački sud  je mišljenja da se za Inovaciju godine Izvršnom odboru Udruge inovatora Hrvatske predloži usvajanje Odluke o dodijeli Nagrade  Inovacije godine 2019  tvrtki TEHNIX d.o.o. za inovaciju EKOMUNAL TEHNIX – specijalna komunalna vozila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Privitak (pdf) – službena odluka IO: Odluka IO Inovacija godine 2020 za 2019. godinu