Isporuka komunalnog vozila EKOMUNAL 16 m3 – Eko Moslavina Kutina

Kompanija Tehnix dana 17. 10. 2017. izvršila je isporuku i primopredaju specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL TEHNIX 16 m3 za poduzeće Eko Moslavina d.o.o. Kutina. Specijalno vozilo za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada opremljeno je sa kompletnim hidrauličkim sustavom za prihvat, namještanje i pražnjenje standardnih komunalnih kontejnera zapremine 5 i 7 m3.

Predmetnu isporuku kompanija Tehnix dobila je na javnom nadmetanju kao odabrani ponuditelj sa najkvalitetnijom i najekonomičnijom ponudom, a vozilo je nabavljeno putem financijskog leasinga. Primopredaji su nazočili direktor komunalnog poduzeća Eko Moslavina i komercijalni direktor kompanije Tehnix.