Isporuka komunalnog vozila EKOMUNAL 5 m3

Uspješna isporuka kompanije Tehnix komunalnom poduzeću EKO MURVICA d.o.o. Crikvenica, komunalno vozilo EKOMUNAL 5 m3.