Isporuka kontejnerskog sklopa za transformatorsku stanicu VE Mesihovina

Isporuka kontejnerskog sklopa za transformatorsku stanicu VE Mesihovina Kompanija Tehnix je uspješno završila još jedan međunarodni projekat, gdje smo isporučili i montirali specijalni tehnološki kontejnerski sklop za Vjetroelektranu Mesihovina u općini Tomislavgrad (BIH).
Kontejnerski moduli su izvedeni prema specijalnim zahtjevima projekta i specifičnosti lokacije. Dimenzija kontejnerskog sklopa: 19540 mm x 6056 mm x 3000 mm (D x Š x V).