Isporuka pretovarne stanice – Litva

Dana 24.03.2023. Kompanija Tehnix partneru iz Litve isporučuje pretovarnu stanicu prema međunarodnom ugovoru dobivenom na javnom natječaju.