Isporuka specijalnog komunalnog vozila za Eko Murvicu d.o.o.

Da je kvaliteta jedan od važnijih čimbenika koje suvremeni proizvod mora zadovoljiti dokazuje još jedna u nizu isporuka specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL 16 m3 za komunalno poduzeće Eko Murvica d.o.o. iz Crikvenice koje nastavlja obogaćivati svoj vozni park kvalitetnim i ekonomičnim vozilima EKOMUNAL nove generacije. Primopredaja je izvršena od strane predstavnika kompanije Tehnix, Željka Horvata i Vladimira Balenta, direktoru komunalnog poduzeća g. Lovorku Gržac i gradonačelniku grada Crikvenice sa suradnicima.