Isporuka Univerzal Đakovo

Nakon službenog potpisa ugovora, kompanija Tehnix danas je izvršila uspješnu primopredaju komunalnih vozila EKOMUNAL za Komunalno poduzeće Univerzal d.o.o. Đakovo. Zadovoljstvo naših kupaca je glavni pokretač rasta i razvoja, a kvaliteta, ekonomičnost i dugotrajna funkcionalnost kvalitetnih proizvoda kompanije Tehnix, garancija su uspjeha i dugoročne suradnje.