Isporuka za Čistoću d.o.o. Varaždin

Pred Gradskom vijećnicom u Varaždinu kompanija  Tehnix na upotrebu gradskom komunalnom poduzeću Čistoća predala je malo komunalno vozilo EKOMUNAL za prikupljanje papira i plastike. Radi se vozilu koje je namijenjeno za prikupljanje reciklabilnog otpada (za sada isključivo papira i plastike) u užoj gradskoj jezgri s namjerom da se u što većoj mjeri pokuša umanjiti opterećenje ovog dijela grada sa vozilima većih nosivosti (16 tona). Ukupna vrijednost vozila sa PDV-om iznosi 579.053,00 kuna, a kupljeno je vlastitim sredstvima ČISTOĆA-e, putem financijskog leasinga na rok otplate od 5 godina. Projekt je dobiven putem javnog natječaja.