Isporuka za Drenovci d.o.o.

Kompanija Tehnix danas je izvršila primopredaju specijalnog komunalnog vozila za odvoz i kompaktiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada za Komunalno poduzeće Drenovci d.o.o. Predmet je dobiven na javnom nadmetanju u kategoriji ekonomski najpovoljnije ponude. Radi se o komunalnom vozilu EKOMUNAL TEHNIX kapaciteta nadogradnje 5 m3.