Isporuka za Komunalac d.o.o. Korenica

Kompanija Tehnix jučer je izvršila isporuku komunalnog vozila EKOMUNAL TEHNIX za odvojeno prikupljanje otpada komunalnom poduzeću Komunalac d.o.o. Korenica. Radi se o specijalnom komunalnom vozilu za odvojeno prikupljanje otpada kapaciteta 16 m3 na području Općine Plitvička jezera. Primopredaja je izvršena od strane menadžera kompanije Tehnix g. Vladimira Balenta direktorici komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Korenica, gđi Ani Rapo.