Isporuka za Novu Gradišku

Danas je kompanija Tehnix izvršila isporuku komunalnom poduzeću Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška specijalno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine spremnika 7.5 m3. Svečanoj primopredaji nazočio je direktor Odlagalište d.o.o. g. Marijan Furić sa suradnicima i mendažer kompanije Tehnix d.o.o. g. Vladimir Balent.