Isporuka za Pragrande

Komunalno poduzeće Pragrande danas je preuzelo novo specijalno komunalno vozilo s nadogradnjom, EKOMUNAL TEHNIX zapremnine 5m3, za sakupljanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Primopredaju je izvršio menadžer kompanije Tehnix, g. Vladimir Balent, a vozilo je preuzeo direktor poduzeća Pragrande d.o.o., g. Kristijan Benčić sa suradnicima.