Isporuka za Valpovo

Kompanija Tehnix danas je izvršila svečanu primopredaju specijalnog dvokomornog komunalnog vozila EKOMUNAL TEHNIX kapaciteta 16 m3 za Urbanizam Valpovo. Primopredaja je izvršena uz nazočnost direktora komunalnog poduzeća Urbanizam d.o.o. Vaplovo g. Bojana Pavoševića, zamjenika predsjednika kompanije Tehnix g. Željka Horvata te suradnika.