Isporuka za Vrgorac

Kompanija Tehnix i dalje nastavlja s uspješnim nizom isporuka dva komunalna vozila za komunalno poduzeće Gradska Čistoća Vrgorac d.o.o. Isporučena su dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada kapaciteta od 5 m3 i 16 m3. Primopredaja i prezentacija izvršena je direktoru Gradske Čistoće Vrgorac g. Toniju Grljušić sa suradnicima, a ispred kompanije Tehnix isporuku je izvršio menadžer g. Vladimir Balent.