Izgradnja dječjeg vrtića Starigrad u Koprivnici

Kompanija Tehnix je 03.04.2020. godine potpisala je ugovor o izgradnji dječjeg vrtića Starigrad u Koprivnici s Gradom Koprivnica. Svečanost potpisivanja ugovora održana je u gradskoj upravi u Koprivnici zajedno s predstavnicima Grada Koprivnice, Tehnix d.o.o. i Bistra d.o.o.