Kompanija Tehnix i Erste & Steiermärkische bank d.d. potpisali ugovor o poslovnoj suradnji

Kompanija Tehnix polazeći od svoje misije, djelatnosti i ciljeva kojima promiče izvrsnost pružanja usluga u području zaštite okoliša uz upotrebu tehničke opreme, tehnologija i projekata najviših tehnoloških standarda koji doprinose ugledu Republike Hrvatske, dana 24. kolovoza 2017. godine sklopila je ugovor o poslovnoj suradnji sa Erste & Steiermärkische bank d.d. koja brine o sigurnosti svojih klijenata i pruža najkvalitetnije proizvode i usluge, vodeći računa o dobrobiti svih strana. Ugovor o poslovnoj suradnji temelji se na zajedničkoj realizaciji programa i projekata na području zaštite okoliša i održivog gospodarenja komunalnim otpadom koji su od interesa za Republiku Hrvatsku, te financiranja gradova i općina za potrebe izgradnje MBO-Te tvornica za potpunu reciklažu komunalnog otpada.