Kompanija Tehnix na 13. susretu gradonačelnika i poduzetnika

Ove godine održava se 13. susret gradonačelnika i poduzetnika u Puli u hotelu Park Plaza Histria od 24.-26.11.2021. godine. Kompanija Tehnix generalni je sponzor konferencije koja je okupila dvjestotinjak gradonačelnika i poduzetnika na jednom mjestu. Predsjednik kompanije Tehnix, g. Đuro Horvat, održao je predavanje i prezentaciju o suvremenoj TEHNIX tehnologiji za potpunu reciklažu miješanog i/ili predsortiranog komunalnog otpada, koja zapravo čini integriranu mrežu postrojenja za obradu miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora. Dakle, sukladna je zelnom planu i direktivi EU, a isto tako i nacionalnom zakonodavstvu. Interes za nove tehnologije kao i specijalna komunalna vozila EKOMUNAL TEHNIX je jako veliki, a potencijalni partneri mogli su dobiti informacije iz prve ruke od stručnjaka inženjera kompanije Tehnix.