Kompanija Tehnix na sajmu KOMOT u Celju

Tehnix izlaže svoje proizvode i tehnologije na sajmu ekologije u Celju. Sajam ekologije, gospodarenja otpadom i tehnologije voda traje 3 sajamska dana, od 17. – 19. svibnja. Već prvi dan ugovorili smo nove poslove za europsko tržište. Veliki interes komunalnih poduzeća i privatnih kompanija potvrđuje kvalitetu naših inovativnih proizvoda. Poslovne delegacije iz Austrije, Slovenije, Srbije, BiH i Hrvatske dolaze ugovoriti nove isporuke ekoloških proizvoda. Posebno veliki interes pokazuju komunalna poduzeća iz Slovenije za eko opremu, komunalna vozila, preše balirke, preskontejnere, sortirnice i kompostane. Prodajni menadžeri Tehnixa i kupci ne kriju zadovoljstvo koje im pruža kvalitetan proizvod i tehnologija kojom komunalni otpad postaje ekonomska kategorija, a ne ekološki i politički problem. Naš poslovni slogan da je zadovoljan kupac naš interes sve više živi u praksi. To potvrđuje postignuta praksa da kada kupac nabavi prvi kvalitetan proizvod postaje naš eko partner u rješavanju eko komunalnih problema.