Komunalac d.o.o. Koprivnica preuzeo dva komunalna vozila

U sklopu projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u gradu Koprivnici“, kompanija Tehnix danas je izvršila službenu primopredaju i predstavljanje dva specijalna komunalna vozila EKOMUNAL Tehnix kapaciteta  16 m3. Svečanost se održala na sam Dan Komunalca u dvorištu Upravne zgrade Komunalca, Mosna ulica 15 s početkom u 11.00 sati. Ispred kompanije Tehnix nazočio je predsjednik gospodin Đuro Horvat i njegov zamjenik gospodin Željko Horvat, dok su od strane naručitelja bili prisutni gospodin Mišel Jakšić, gradonačelnik grada Koprivnice i gospođa Nataša Tetec, predsjednica Uprave Komunalca te suradnici. Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u gradu Koprivnici“  iznosi 2.625.610 kuna, od čega će Komunalac bespovratno dobiti 1.480.000 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’. Komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, koristiti će se za odvoz papira, plastike i biorazgradivog otpada s kućnog praga na području grada Koprivnice i svih osam općina uključenih u uslužno područje Komunalca. Kvaliteta i funkcionalnost na jednom mjestu.