Komunalno poduzeće GKP Pre-kom d.o.o. Prelog

Dana 02.03.2020. godine potpisan je ugovor o nabavi dva komunalna vozila s komunalnim poduzećem GKP Pre-kom d.o.o. Prelog. Kompanija Tehnix odabrana je kao najbolji ponuđač s najekonomičnijom ponudom u otvorenom postupku za nabavu specijalnih komunalnih vozila. Svečanost potpisivanja ugovora održana je u kompaniji Tehnix uz prisutnost direktora komunalnog poduzeća Pre-kom, g. Siniše Radiković i predsjdnika kompanije Tehnix, g. Đure Horvata te glavnih menadžera.