Mobilno reciklažno dvorište

Još jedno mobilno reciklažno dvorište spremno za isporuku. U ovom slučaju radi se o našem međunarodnom kupcu ALBA.