Novosti

Isporuka za ACI marinu Vodice

Objavljeno: 22.03.2021

Kompanija Tehnix uspješno je završila i realizirala isporuku specijalnih kontejnerskih modula kompanije Tehnix za prodajno –servisni centar ACI marine Vodice. Iskustvo, brzina, kvaliteta i funkcionalnost na djelu za uspješan početak sezone prodaje chartera.  

Saznajte više →

Isporuka drugog vozila za Ivkom Ivanec

Objavljeno: 19.03.2021

Kompanija Tehnix danas ja izvršila primopredaju drugog specijalnog komunalnog vozila u okviru projekta ,,Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada – IVKOM d.d.” KK.06.3.1.18.0021., u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (sufinanciranog sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda). Ispred komunalnog poduzeća Ivkom d.d. bio je prisutan direktor g. Edo Rajh, gradonačelnik Grada…

Saznajte više →

Zamjena „staro za novo“

Objavljeno: 12.03.2021

TEHNIX MOŽE SVE ! STARO ZA NOVO !!! Kompanija Tehnix na postojeća komunalna vozila ugrađuje nove komunalne nadogradnje „EKOMUNAL“ Tehnix. Primjer uspješne zamjene staro za novo je vozilo komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. Županja. Kompanija Tehnix je u roku od 30 dana kvalitetno nadogradila novu nadogradnju Ekomunal na postojeću šasiju i produžila vijek trajanja specijalnog komunalnog…

Saznajte više →

SPECIJALNO VOZILO EKOMUNAL TEHNIX 5 m3 ZA SPECIJLANE ZADATKE

Objavljeno: 08.03.2021

Komunalno vozilo obavlja prikupljanje otpada na dislociranim lokacijama gdje se prevozi spacijalnom riječnom skelom.

Saznajte više →

Završetak projekta: „Razvoj TEHNIX pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada“

Objavljeno: 26.02.2021

Tvrtka Tehnix d.o.o. uspješno je završila projekt „Razvoj TEHNIX pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada“ u trajanju od 36 mjeseci. Zahvaljujući Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014-2020. i natječaju ”Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja” uz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj osigurana su bespovratna sredstva za…

Saznajte više →

Primopredaja vozila za Ivkom d.d. Ivanec

Objavljeno: 24.02.2021

Kompanija Tehnix danas ja izvršila primopredaju specijalnog komunalnog vozila u okviru projekta ,,Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada – IVKOM d.d.” KK.06.3.1.18.0021., u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (sufinanciranog sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda). Ispred komunalnog poduzeća Ivkom d.d. bio je prisutan direktor g. Edo Rajh, gradonačelnik Grada Ivanec…

Saznajte više →

Potpis ugovora o isporuci komunalnog vozila za Drenovci d.o.o.

Objavljeno: 24.02.2021

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za nabavu komunalnog vozila – vozilo za odvoz i kompaktiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude kompanije Tehnix, danas je svečano potpisan ugovor u poduzeću Drenovci d.o.o. uz nazočnost direktora g. Branimira Filipovića i predstavnika kompanije Tehnix g. Vladimira Balent.  

Saznajte više →

Potpisan ugovor s Komunalac d.o.o. Koprivnica

Objavljeno: 24.02.2021

Za projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za uslužno područje Komunalca d.o.o. Koprivnica“  proveden je postupak javne nabave za komunalna vozila u kojem je najpovoljniju ponudu dala kompanija Tehnix d.o.o. Slijedom toga, dana 23. veljače 2021. godine je u prostorima Komunalca potpisan Ugovor za nabavu dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, koja…

Saznajte više →

Isporuka za Komunalno Pitomača d.o.o.

Objavljeno: 22.02.2021

Kompanija Tehnix danas je izvršila isporuku specijalnog komunalnog vozila EKOMUNAL 5 m3 za komunalno poduzeće Komunalno Pitomača d.o.o. Ugovor je dobiven na javnom nadmetanju, a primopredaji vozila nazočili su direktor Komunalnog Pitomača d.o.o., g. Zdravko Paša, općinski načelnik, g. Željko Grgačić i menadžer kompanije Tehnix, g. Vladimir Balent.

Saznajte više →

Isporuka za Komunalno poduzeće Azelija eko d.o.o.

Objavljeno: 19.02.2021

Kompanija Tehnix d.o.o. danas je isporučila komunalno vozilo komunalnom poduzeću Azelija Eko d.o.o. u sklopu projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ Azelije eko d.o.o., KK.06.3.1.18.0012, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020., sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Predmet je dobiven putem javnog natječaja, a svečanom preuzimanju prisustvovali su…

Saznajte više →