O nama

Kompanija Tehnix vodeća je eko industrija u svijetu. Poslovni

cilj Tehnix-a je razvijati i proizvoditi najbolje tehnologije

kojima se postiže održivi razvoj i cirkularna ekonomija.

Razvili smo i proizvodimo više od 300 strojeva i opreme

za okoliš, za što smo dobili stotinu svjetskih priznanja i

odličja. Razvili smo najbolju MO-BO-TO tehnologiju za

reciklažu otpada. Primjenom naše tehnologije komunalni

otpad postaje gospodarski resurs. Industrijskom reciklažom

miješanog komunalnog otpada dobivamo 8

vrsta sirovina, proizvodimo eko kompost i RDF gorivo.

Želimo zajedno sa Vama razviti industrijsku reciklažu

komunalnog otpada u Vašem gradu, općini ili županiji.

Time ćemo doprinijeti zaustavljanju klimatskih promjena

planete Zemlje. MO-BO-TO je tehnologija budućnosti

kojom se postiže cirkularna ekonomija i održivi razvoj.