Otvorena prva kompostana u Crnoj Gori

Tehnix je opremio prvu kompostanu u Crnoj Gori. Izgrađena je na prostoru komunalnog poduzeća Kotor. To je novi korak u realizaciji obaveza iz Poglavlja 27 u predpristupnim pregovorima Crne Gore sa EU.

Projekt je finaciran od strane Delegacije EU u Crnoj Gori, Vlade Crne Gore te četiriju gradova.

Osim opreme za kompostanu, proizvedena je i isporučena i ostala komunalna oprema za prihvat i obradu zelenog otpada.