Popovača dobila novo komunalno vozilo

Kompanija Tehnix danas je isporučila novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 12 m3 komunalnom poduzeću Komunalni servisi Popovača d.o.o. Vozilo je predano od strane komercijalnog direktora kompanije Tehnix g. Željka Horvata, direktoru komunalnog poduzeća Komunalni servisi Popovača d.o.o., gospodinu Marijanu Belančiću. Projekt je dobiven na javnom nadmetanu u kategoriji ekonomski  najpovoljnije ponude. Kvaliteta i funkcionalnost na djelu.