Potpis ugovora o isporuci komunalnog vozila za Čistoća Županja d.o.o.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za nabavu specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada sa sustavom za automatsku identifikaciju te odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude kompanije Tehnix, danas je svečano potpisan ugovor u poduzeću Čistoća Županja d.o.o. uz nazočnost direktora g. Ante Klanca i predstavnika kompanije Tehnix g. Vladimira Balent