Potpis ugovora o isporuci komunalnog vozila za Drenovci d.o.o.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za nabavu komunalnog vozila – vozilo za odvoz i kompaktiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude kompanije Tehnix, danas je svečano potpisan ugovor u poduzeću Drenovci d.o.o. uz nazočnost direktora g. Branimira Filipovića i predstavnika kompanije Tehnix g. Vladimira Balent.