Potpisan ugovor s GKP Čakom d.o.o.

Kompanija Tehnix potpisala je 19.11.2020. godine ugovor o isporuci dva komunalna vozila EKOMUNAL 16 m3 za komunalno poduzeće Čakom d.o.o. Čakovec. Predmet je dobiven putem javne nabave, a kompanija Tehnix nastavlja sa svojim nizom komunalnih vozila EKOMUNAL. Zbog epidemioloških mjera, ugovor je potpisan uz nazočnost direktora kompanije Tehnix g. Đure Horvata i predstavnika GKP Čakom d.o.o.