Primjer dobre prakse gospodarenja otpadom na bezinskim pumpama

U pripremi turističke sezone kompanija Tehnix d.o.o. implementirala je još jedan preskontejner volumena 10 m3 koji će omogućiti kvalitetno gospodarenje otpadom na jednoj od najvećih benzinskoj pumpi u ovom dijelu Europe.