Radionica II – kompostiranje danas

U kompaniji Tehnix 8. listopada 2020. godine održana je stručna Radionica II – kompostiranje danas – prezentacija pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog otpada u simuliranom okruženju. Kompanija Tehnix u suradnji s projektnim partnerom Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održala je drugu radionicu o kompostiranju te prezentirala nove tehnologije za biorazgradivi otpad. Više detalja o samoj radionici možete pronaći u priloženim datotekama.

Dosadašnja praksa gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj mora ići u reciklažnom smjeru koji daje najbolje rezultate, a sustav čini održivim bez negativnog utjecaja na okoliš te smanjenje klimatskih promjena

U kompaniji Tehnix 8. listopada 2020. godine održana je stručna Radionica II – kompostiranje danas – prezentacija pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog otpada u simuliranom okruženju

 

Kompanija Tehnix u suradnji s projektnim partnerom Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održala je drugu radionicu o kompostiranju te prezentirala nove tehnologije za biorazgradivi otpad

U sklopu projekta razvoja pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog otpada. Prezentacija novorazvijene tehnologije bila je održana u simuliranom okruženju. Važno je istaknuti da je na projektu radio i konzultantski tim Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Cilj ove radionice bio je upoznati sudionike s procesom bioreaktorskog kompostiranja biorazgradivog otpada u roku od 6 do 8 tjedana te mogućnostima i perspektivom ovog inovativnog i održivog postupka obrade otpada.

Recikliranjem biološki razgradivog otpada do komposta, kao dijela kružne ekonomije prihvatljive za okoliš i ekonomski isplative, KOMPOSTIRANJE je našlo svoje mjesto u gospodarenju otpadom. Radionica je bila namijenjena svima koji su željeli dobiti odgovore na pitanja u vezi s kompostiranjem otpada kroz stručna predavanja poznatih stručnjaka u ovom području, kao i kroz praktični dio u simuliranom okruženju uz obuku za rukovanje strojevima, ali i vođenjem procesa bioreaktorskog kompostiranja.

Razvoj nove tehnologije u kompaniji Tehnix omogućuje brzu i kvalitetnu proizvodnju eko komposta. To je tehnološko otkriće razvijeno u kompaniji Tehnix. Gotovo dvije godine bile su potrebne stručnom, operativnom i znanstvenom timu da od prijave EU projekta do realizacije te prezentacije potencijalnim korisnicima. Uspješno prezentira kompletnu tehnologiju, strojeve i opremu te tehnološke procese kojima se može postići proizvodnja kvalitetnog komposta u kontroliranim uvjetima u vremenu od 6-8 tjedana, što je velika prednost od dosada korištenih tehnologija od 10-12 tjedana bez ikakve garancije za kvalitetu komposta.

Razvijena je najbolja tehnologija za proizvodnju eko komposta za korištenje u poljoprivrednoj proizvodnji. Kompanija Tehnix razvojem tog projekta postaje lider u proizvodnji novih tehnologija u gospodarenju otpadom. U razvoj sustava bioreaktorskog kompostiranja uloženo je gotovo 15 milijuna kuna, od čega je 10 milijuna kuna dobiveno putem operativnog programa konkurentnost i kohezija od tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, odnosno iz sredstava Europske unije kao razvojni projekt.

Sretan sam što sam na čelu uspješnog tima okupio sposobne, motivirajuće stručnjake koji su kroz timski, stručni, administrativno složeni projekt osigurali i postigli razvoj tehnologije bioreaktorskog kompostiranja. Cijeli projekt patentno je zaštićen, a služit će općem dobru građana i Republike Hrvatske kao i svijetu. Razvoj nove tehnologije omogućuje održivu budućnost. Sada je potrebna reciklaža prikupljenog otpada sa sortirnice, kompostane i termička obrada RDF goriva za korištenje u cementarama i energanama.

  1. Razvili smo tipske montažne hale kapaciteta od 5, 10, 15, 20 tisuća tona godišnje.
  2. Razvili smo i proizvodimo tipske šredere za pripremu bio kompostne mase.
  3. Proizvodimo specijalne biobrazdere za automatsku pripremu bio mase.
  4. Definirali smo mobilni laboratorij za kontrolu tehnologije komposta.
  5. Proizvodimo kvalitetna rotaciona sita za doziranje i prosijavanje komposta.
  6. Isporučujemo optimalni sustav za pročišćavanje proizvedenog komposta.
  7. Isporučujemo uređaj za punjenje i vaganje vreća za kompost.
  8. Opremamo građevinske strojeve za manipulaciju biomasom i kompostom.
  9. Određujemo i savjetujemo korisnike za optimalni kapacitet postrojenja.
  10. Izrađujemo idejne projekte za javne natječaje korisnika projekta.

Novi nacrt Zakona o gospodarenju otpadom Republike Hrvatske i Europske unije daje političku, ekološku i ekonomsku podršku izgradnje kompostana u kojima se najbrže i najkvalitetnije proizvodi biokompost za poljoprivredu. Takav model bioreaktorskog kompostiranja je kružna ekonomija. MO-BO-TO tehnologija je sustav tipskih tvornica u kojima se otpad reciklira prema uporabnim vrijednostima te dobivamo 8 vrsta sirovina, kvalitetan biokompost i na kraju industrijske reciklaže dobivamo balirano RDF gorivo. Republika Hrvatska je na procesu sakupljanja i odlaganja na reciklažnim dvorištima.

Zbog velikog interesa potencijalnih korisnika iz RH i inozemstva, sljedeća konferencija održat će se nakon pandemije COVID-19 ili kada se za to stvore povoljni uvjeti!