Reciklažno dvorište Marija Bistrica

Danas je Općina Marija Bistrica imala svečano otvorenje reciklažnog dvorišta u realizaciji kompanije Tehnix. Uručeno je svečano priznanje kompaniji Tehnix za doprinos u zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom. Svečanosti su nazočili predstavnici kompanije Tehnix i Općine Marija Bistrica.