Reciklažno dvorište Stubičke Toplice

Reciklažno dvorište Stubičke Toplice opremljeno Tehnix opremom. Tehnički pregled je uspješno obavljen te je dvorište spremno za početak rada.