SORTIRNICA MIHAČEVA DRAGA RIJEKA

Kompanija Tehnix d.o.o. potpisala je u petak, 12. veljače 2021. godine, u 12.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16/prizemlje, Ugovor za izgradnju  i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi.

 

Ugovor je potpisao gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i direktor tvrtke Tehnix d.o.o Đuro Horvat u ime zajednice ponuditelja Tehnix d.o.o i GP Krk.

 

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i zamjenici gradonačelnika Marko Filipović i Nikola Ivaniš, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević, pročelnica Odjela za javnu nabavu Grada Rijeke Nada Gunjača, direktorica KD Čistoća d.o.o Jasna Kukuljan i zamjenik direktora tvrtke Tehnix d.o.o Željko Horvat.

 

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga gradit će se na ukupnoj površini od 5 636 m2, a obuhvatit će izgradnju hale sortirnice, nadstrešnice za odlaganje baliranog reciklažnog materijala, postrojenja za vaganje i natkriveno parkiralište.

Ukupna cijena svih ugovorenih radova iznosi 33.568.157,43 kuna s PDV–om,  uvođenje izvođača radova u posao planiran je do kraja veljače dok je planirani rok dovršetka radova je 12 mjeseci.

 

Projektom izgradnje sortirnice nastavlja se investiranje u sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom. Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.

 

Projekt se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.