Sudjelovanje Tehnixa na sajmu u Rusiji – Waste Tech 2015

Eko industrija Tehnix d.o.o. predvođena Predsjednikom kompanije Đurom Horvatom sudjelovati će od 26 do 28.05.2015 na jednom od najvažnijih ekoloških sajmova u Rusiji , Waste Tech 2015. Sudjelovanje će biti zajedno sa Partnerom kompanijom OOO „Rg Techno“, Lubertsy, Moscow reg.

Glavne teme izlaganja jesu:
– Press kontejneri
– Pretovarne stanice
– Nadogradnja komunalnih vozila, Ekomunal
– Kompletna rješenja Sortiranja i baliranja, uključujući i Tehnix MBO-T tehnologiju

Naša tehnološka dostignuća sigurno ćemo prodavati na tom velikom tržištu. Rusija je brigu o otpadu prepustila privatnim kompanijama koje su dužne provoditi sustave reciklaže, ulagati u razvoj novih eko tehnologija. To je velika prilika za Tehnix MBO-T tehnologiju i naše eko proizvode. Interes ruskih kupaca iskazuje se i preko našeg Veleposlanstva i predstavnika Hrvatske gospodarske komore. To je tržište na kojem ćemo ostvariti dobre poslovne ciljeve. Moskva nije daleko, posjetite nas na štandu broj F5.2, dvorana br. 8.