UPOV ZA NASELJA BRESTAČA I NOVA SUBOCKA

Kompanija Tehnix danas je završila isporuku i montažu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, biorotor tip TEHNIX BRT – 2000 ES u sklopu projekta ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA BRESTAČA I NOVA SUBOCKA ZA GRAD NOVSKU. Projekt je sufinanciran putem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. -2020. koji je sufinanciran sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.