Zahvala sudionicima Tehnix tehnološke konferencije

Kompanija Tehnix zahvaljuje svim sudionicima tehnološke konferencije prve radne grupe na odazivu i kvalitetnom doprinosu u cilju poboljšanja i daljnjeg razvoja sustava održivog gospodarenja komunalnim otpadom u Republici Hrvatskoj, koristeći one tehnologije i uređaje kojima se postiže najveći stupanja reciklaže komunalnog otpada i ponovno korištenje korisnih sirovina u industriji te time i na direktnom doprinosu smanjenju klimatskih promjena na planeti Zemlji.

Ovim putem obavještavamo sve prijavljene za drugu radnu skupinu – Jadransku da se konferencija planirana za 19./20.03.2020. odgađa do daljnjega zbog nastupa Corona virusa i ozbiljnosti situacije.

Ista će se održati kada zdravstvena situacija bude povoljnija, o čemu ćete biti naknadno obaviješteni. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.